söndag 30 augusti 2009

70. Föreningens årsredovisning, 2008-09

Vana läsare av den här bloggens poster om föreningens ekonomi är medvetna om att jag egentligen föredrar att ha både föreningens och arenabolagets årsredovisningar till hands när man ska skaffa sig en samlad bild av MoDos ekonomi. Den gångna säsongens dramatiska händelser gav mig dock lust att ta tag i detta redan nu, när föreningens årsredovisning kommit på plats.

För det första ska det konstateras att årsredovisningen hade publicerats på hemsidan innan årsmötet ägt rum - mycket positivt och seriöst hanterat. Att föreningen publicerar årsredovisning för både föreningen och arenabolaget på hemsidan sedan några år tillbaka är faktiskt ett föredömligt agerande, som långt ifrån alla klubbar i Elitserien lever upp till. En liten önskning till nästa år är dock att man gärna kan publicera en kort notis när den är publicerad, så slipper stackars bloggare sitta hela sommaren och föra musen över länken till årsredovisningen för att se om den är på plats

Verksamhetsberättelsen inleds av den avgående ordföranden Anders Källström, som med olika roller varit en del av MoDos styrelse i 18 år. Källström tar upp en rad relevanta punkter där organisationen bör stärkas, kompetens införskaffas och besparingar göras. På det stora hela gillar jag hans summering som är rak, ärlig och inte lider av några särskilda floskler. Jag har däremot en annan syn än Källström på huruvida MoDo utan snack ska vara en del av en nationell liga - men det är en åsiktsskillnad och sådana måste det finnas när vi diskuterar en organisation som MoDo Hockeyklubb.

Texterna som berör det sportsliga av Fredrik Andersson, Lennart Hermansson och Tomas Grundström är korta och av ganska varierande kvalitet. Jag upplever Hermanssons text som ett försvarstal för uteblivna sportsliga framgångar för J-lagen, vilket inte intresserar mig så värst mycket. En mer lösningsorienterad text hade suttit bättre, vilket också den ungdomsansvarige Grundström lyckas bättre med.

Marknadschefen Tommy Roos tycks bli allt mer varm i kläderna och även om hans text i årsredovisningen är lite svepande, med få konkreta exempel, så märks saker som jag tolkar som avtryck av honom i form av goda omdömen från personer i ledningen för den nya supporterklubben Lumberjacks, en mycket mer intensiv nyhetsbevakning på hemsidan och en ettrigare marknadsföring för biljettförsäljningen. Att MoDo själva allt mer tar kontrollen över den bild som förmedlas av föreningen måste vara det bästa betyget som Roos kan sträva efter. Stora värden går att bygga med en bra bild och enorma värden går att förstöra med en dålig bild av föreningen.

Förvaltningsberättelse

Så, då kommer vi till de delar som faktiskt säger något om vad som hände på det ekonomiska planet.

Koncernens omsättning rasade med nästan 9,57 miljoner kronor, jämfört med föregående redovisningsperiod, vilket motsvarar ett tapp på 7,4% på ett år. Siffran i sig är väl inte katastrofal om man ser till organisationer i underhållningsbranschen i allmänhet när de går in i en lågkonjunktur, men givet MoDos monopolställning på den här marknaden i Örnsköldsvik med omnejd så är det nog så att man får kategorisera det som just ett katastrofresultat, oavsett en global lågkonjunktur.

Intäktsmässigt så är det föreningen som tappat i omsättning (85,5 Mkr - 96,2 Mkr = -10,7 Mkr) medan resten av koncernen, Arenabolaget, faktiskt ökat sitt bidrag till koncernens omsättning ((119,3-85,5) -(128,8-96,2) = +1,1 Mkr).

Exakt hur stor Arenabolagets omsättning varit i absoluta tal får vi dock vänta med att se tills dess egen årsredovisning ligger på plats. I koncernens siffror som vi kan se i nuläget är ju hyra från föreningen till arenabolaget eliminerat. Just denna fördelning av intäkter mellan koncernföretagen är ju också under utredning av Skatteverket. Min tidigare koll av detta, säsongen 2006-07, tydde då på ett driftbidrag i storleksklassen 6,8 Mkr från MoDo till Arenabolaget. Är detta för lågt? I den här typen av verksamhet? I den här typen av stad? När det inte finns någon alternativ hyresgäst till 28 kvällar/år? Ibland kan det nog vara så att Skatteverket tar sig an utredningar som har stort medialt genomslag, oavsett möjligheterna till fällande dom...

Att den stora anledningen till den brandskattade omsättningen och därmed katastrofresultatet går att finna i det sportsliga resultatet, med missat slutspel, ska självklart inte försöka förminskas - men det finns ändå aspekter värda att beakta utanför rinken. Publiksiffran gick ner med nästan 500 personer per grundseriematch (-7,1%) - det var mycket och frågan som hänger kvar i luften, trots lågkonjunktur, är om man verkligen var tillräckligt aktiv när det gäller att paketera om biljetterbjudanden när man såg att publiken började svika? En besökare i hallen kommer, trots att han/hon släpps in med rabatterat pris troligen att konsumera något mer som också hade höjt omsättningen. Det gäller "bara" att rabatterna inte är så pass breda och allmänna att de som köpt dyra säsongsbiljetter innan säsongen känner sig svikna när man tar till sådana åtgärder.

Publikintäkterna som helhet sjönk med 4,0 Mkr (-12,4%)

En pikant detalj är också att souvenirförsäljningen rasade med hela 1,9 Mkr (ner med hela 26,4%). Tappar man mer än en fjärdedel av omsättningen inom ett visst område måste man fråga sig om det verkligen bara handlade om lågkonjunktur och minskat antal besökare i hallen. Jag kan bara tala för mig själv, men min egen konsumtion av souvenirer har varit mycket låg de 2 senaste säsongerna.

På något sätt känns det som att målsättningen är att nå människor i 10-20-årsåldern och småbarnsfamiljer - inget fel med detta, men jag har pengar som mycket väl kan göra nytta i MoDos lönebudget istället för att ligga kvar på mitt lönekonto. Skulle man börja ha ett tänkande inom souveniravdelningen där man anstränger sig för att tilltala alla åldersgrupper och olika typer av supportrar med någon del av sitt sortiment borde inte en souvenirförsäljning som, under en god sportslig säsong, rör sig uppemot 10 Mkr/år i omsättning vara en omöjlighet. Ett råd är att surfa in på Arsenals, Chelseas eller Manchester Uniteds souvenirbutiker för att se hur de arbetar med att nå olika målgrupper, men självklart kan man inte ha samma bredd i varje segment som dessa klubbar.

På kostnadssidan är det med förskräckelse man läser att personalkostnaden för A-laget gick upp med 4,7 Mkr (+11,7%), samtidigt som man missade slutspel för första gången på tolv år. Det är utan reservation så att man kan skriva: det här var det värsta hushållandet med ekonomiska resurser i föreningens historia. Lösandet av kontrakt med etablerade spelare, inköp av dåligt scoutade spelare och i slutändan ett missat slutspel med den undermåliga truppen samt en tränare som inte kommunicerade väl med spelarna kan mycket väl ha kostat föreningen 10-20 Mkr (beroende på hur långt man hade gått i ett slutspel med ett gott sportsligt bygge, 10 Mkr är dock den absolut lägsta siffra man kan säga att detta hanterande kostade föreningen).

Personalkostnaderna i koncernen (exklusive spelare) uppgick till 29,6 Mkr, vilket endast är en ökning med 2,5 Mkr från föregående år (+9,2%). Ser man i Not 2 hittar man också en ökning på hela 2,3 Mkr i ersättningen och sociala avgifter till VD (vilket då torde vara hans avgångsvederlag), lägger man även till avgångsvederlag till Erik Holmberg är det mycket svårt att se att organisationen i övrigt skulle ha blivit mer kostnadskrävande. Jag vill påstå att det är en myt att kanslipersonalen hela tiden skulle ha vuxit som kostnadspost. Myten tror jag främst har fått sin näring i den naturliga ökningen av personal som genomfördes vid flytten till Swedbank Arena år 2006.

Att man däremot hela tiden har haft en onaturlig mängd sjukskrivningar och att rekryteringar kanske inte alltid gått rätt till är en annan diskussion. Jag menar att det mycket väl borde gå att sänka personalkostnaden, men det är i första hand en rekryterings- och arbetskulturfråga - inte en fråga om att man utan urskiljning ska gå fram med osthyveln på antalet anställda i administrationen.

Resultaträkning

Ja, den har jag ju redan varit inne och bearbetat till stor del, men övriga intressanta punkter här är bland annat de av Jerry Häggström omnämnda materialkostnaderna. Jag vet inte hur upphandlingsprocessen sett ut, men klart är att de bara ökade med 83 000 kr under året (+0,5%) och är det något oseriöst som pågått här så har det gjort det under en längre period. Materialkostnaderna var inte något som specifikt drog ner säsongen 2008-09 års resultat.

Räntekostnaderna var väl det som tidigare ledning jobbade hårdast med att få ned, och visst - på 35 års sikt kommer också de hårda inledande amorteringarna att ge ett större utrymme i budgeten. Visst är det så, frågan är bara vad de pengarna räcker till, ställt i relation till investeringar med samma belopp? Under året sjönk räntekostnaderna med 0,5 Mkr (-5,9%) som en kombinerad följd av ordinarie amortering under 2007-08, extra amortering under 2007-08 samt troligen även sänkt räntesats under föregående år. Genomsnittlig räntesats för våra samlade skulder var under året: 4,9%

Balansräkning

Med en lättnadens suck kan man konstatera att ingen extra amortering genomförts under året, därmed inte sagt att de alltid är fel, men det var just storleken på den som genomfördes under våren 2008 som fick mig att tappa hakan. Endast den ordinarie amorteringen har genomförts under året (5,3 Mkr) och därmed är våra långfristiga skulder i koncernen nere på 153 644 651 kronor. Sedan invigningen av Swedbank Arena har man nu amorterat av 21 514 508 kronor på 3 säsonger, eller drygt 12% av den skuld som ska betalas tillbaka på ungefär 35 år, enligt den ursprungliga betalningsplanen. En god bit före plan, alltså.

Som en fotnot kan ställas det bokförda värdet på arenan som nu står på 165 Mkr och alltså för andra året i rad är högre än skulderna på den. Det verkliga värdet består dock enbart så länge man verkligen från MoDos och Arenabolagets sida kan visa att den är en kassako, men tanke-leken är ändå intressant - vad skulle exempelvis ett stort norrländskt fastighetsbolag kunna tänkas betala för arenan om man tror sig kunna sköta driften på ett bra sätt och integrera den i ett spännande byggprojekt för Framnäsudden i en kommande lokal högkonjunktur? Hur hög är egentligen ägarnas (vi MoDo-supportrar) prislapp?

Personligen tror jag att vi har bättre förutsättningar som ägare av arenan, men det kräver höga och sakliga krav från oss supportrar på administrationen. För varje ointresserad och oengagerad supporter blir dock argumentet för en försäljning starkare, den dag det eventuellt skulle bli aktuellt.

Kassaflödesanalys
En anledning till huvudkliande för den som inte är van vid att läsa årsredovisningar är att MoDo under säsongen faktiskt hade ett positivt kassaflöde på 0,8 Mkr, samtidigt som man under fjolårssäsongen hade ett negativt kassaflöde på 17,6 Mkr. Detta kommer sig av att det är i kassaflödesanalysen som man direkt ser investeringar och amorteringar. Investeringar och amorteringar är beslut som påverkar hur organisationens förmögenhet (tillgångar vs skulder) förändras, men de är inte en del av resultatet från den verksamhet som organisationen bedriver.

Under säsongen 2007-08 gjorde föreningen dels den beryktade extra amorteringen på 7 Mkr, samtidigt som man gjorde investeringar i Arenabolaget på 18,5 Mkr. Redovisningsmässiga avskrivningar ingår dessutom i resultatet, men de ingår inte i kassaflödet, då de är en redovisningsmässig åtgärd och ingen reell transaktion. Avskrivningarna ökade med 1,1 Mkr under året, tack vare investeringarna som höjde det bokförda värdet av våra tillgångar.

Kortfattat kan man säga att kassaflödet är ett resultat av de ekonomiska transaktioner som föreningen genomfört (eller inte genomfört) och när investerings- samt amorteringsverksamheten strypts under säsongen så ser också kassaflödet mycket bättre ut. Som information är den viktig för att bedöma vilket handlingsutrymme en organisation har för att betala räntor, amorteringar (och utdelningar, om det nu varit aktuellt). Vill någon ha en längre förklaring än så är det bara att skrika till i kommentarsfältet.

I övrigt:

*Så är det fortsatt 0% kvinnor i ledande befattningar i föreningen.

*Så ökade den totala sjukfrånvaron under säsongen, samtidigt som långtidssjukfrånvaron minskade.

*Så har man lyckats sänka revisionskostnaderna med cirka 5 000 kronor.

*Så har Lena Engblom Eriksson och Berth Nilsson lämnat en ren revisionsberättelse.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Allt kan ju läsas på diverserande
vis. Dock fantastiskt av en lands-
ortsklubb att redovisa allt öppet,
jämför med Djurgården eller Bajen,,

Hellge sa...

Bara en kan få en balansräkning att låta som Beethovens 32:a pianosonat.

Dock hade jag gärna haft en Björn som viskat rätt frågor i mitt öra när vår tf VD pratade ekonomi och efterlyste frågor och ingen sa något på årsmötet.

Ett lysande inlägg...

Björn W sa...

Ärligt talat så är det nog svårt för vem som helst att bara få ÅR i handen, sippa lite på gratiskaffet och sedan vara redo att slänga fram genomtänkta frågor några minuter senare.

Allmänna frågor om hur man ser på amorteringspolicy, framtida investeringar i arenan samt hur man utvärderar resultat från enskilda ansvarsområden kan aldrig vara fel.

Anonym sa...

Bra skrivet och intressant resonemang. Är själv ekonom och jobbar som redovisningskonsult och du har bra åsikter!