onsdag 6 maj 2015

105. Om en relation

Jag skrev för några dagar sedan en kommentar på Twitter, halvt på skämt, halvt på allvar om att en ledstjärna för den här sajten varit att försöka lägga fram MoDos historia så nära en objektiv verklighet man bara kan komma, även om det ibland resulterar i att vissa skeenden i klubbens historia möjligen framställs i en inte helt fördelaktig dager, sett från 2015.

Det fick en pollett att trilla ner för mig, som troligen suttit ett tag i skallen. Jag mindes nämligen att jag i samband med det gigantiska arbetet att sammanställa interna poängligor för MoDo/Alfredshem tillbaka till 1938 plitade ner en ganska orelaterad sak, direkt från den mikrofilmade versionen av ortstidningen. Det var något i den saken som sa ganska mycket om relationen med bolaget och klubbens företrädares vilja att uppfattas som tacksamma mot det.

Extra intressant blev detta när den nuvarande efterföljaren till MoDos sponsring, Holmen, inte längre riktigt tycks veta när stödet till MoDo började.
Att stödet fanns där sedan dag ett är inte ens uppe för diskussion, då en av punkterna i det första mötesprotokollet från den 27 mars 1921 handlade om att man skulle gå till "bolaget" och be om att få ta över driften av en lokal dansbana för att skapa intäkter.

Vad var det då jag plitade ner? Jo, invigningstalet av den nyrenoverade och i samband med det omdöpta idrottsplatsen Kempevallen. Relationen med bolaget och dess ledande företrädare går inte att ta miste på (Herr Direktör!) och det är den här kulturen vi kommer ifrån. Fram till år 2001 var Mo & Domsjö Aktiebolag en grundförutsättning för först klubbens existens, sedan en ganska stabil tillvaro i landets högsta serie för ishockey. En kultur som var närvarande i 80 år försvinner givetvis inte över en natt, även om grundförutsättningarna för att kulturen växte fram nu är borta. Vad vi sedan gör av MoDo i framtiden är självklart en annan fråga, men för att förstå beslut i historien och befattningshavares beslutsgrunder är den här typen av frusna tidsfragment ganska ovärderliga.

Så, en gång för alla Holmen - ni har (i form av MoDo och dess ägare) varit med oss hela tiden. Tack för degen, kvinnor och herrar direktörer!

1935-07-28

Efter ett par musiknummer av Husums Harmonikår under dir. Ekblads ledning tog hr. Th. Sidén till orda:

-Å Alfredshems idrottsklubbs vägnar ber jag att få hälsa er välkomna allesammans till denna idrottsplats invigning.

I första rummet vill jag då med mitt välkommen vända mig till klubbens invigningsgäster, damer och herrar, och särskilt då till vår värderade chef, klubbens gynnare och finansiär, direktör Carl Kempe, som nu för första gången är klubbens gäst.

Herr Direktör!

Det är med uppriktig glädje Alfredshems idrottsklubb bjuder er sitt välkommen, denna för klubben så minnesvärda dag. Klubbens mångåriga dröm har nu blivit verklighet - den nämligen om en modern och ändamålsenlig idrottsplats, där klubbens egna medlemmar ska kunna förkovra sig i allsköns idrott och även gå till ärlig kamp mot idrottsfolk från andra orter.

Detta har blivit en möjlighet endast tack vare Er hjälp, herr Direktör. Tack vare er frikostighet och förståelse för klubbens strävanden. Det är att hoppas, att det arbete som här nedlagts, och de anordningar som här vidtagits bliva godkända av Er, herr Direktör, idag och om så blir fallet, vilket vi hoppas, blir detta lön för mödan för de klubbens medlemmar som här ha offrat många timmars arbete.

Jag hälsar Er än en gång välkommen, herr Direktör!