söndag 3 februari 2008

38. Arenabolagets årsredovisning 2006-07

Redan i slutet av december utlovade jag lite smått och gott från arenabolagets årsredovisning, som jag lyckats fiska upp en kopia av. Vill du läsa den direkt och slippa påverkan i din läsning från min sida, ska du klicka här.

Som jag skrivit några gånger tidigare är vi MoDoiter lyckligt lottade när det gäller information om vad våra företrädare i styrelse och klubbledning gör med våra pengar som går in i verksamheten. Dels har den gamla verksamhetsberättelsen för föreningen fått sig en layout-mässig, men framförallt informationsmässig skjuts framåt, dessutom är det ju så att verksamheten bedrivs till stor del i form av det numera helägda aktiebolaget "Evenemangsarenan i Örnsköldsvik".

Den här i praktiken två-delade organisationen, med separata årsredovisningar, gör beslutsfattandet och de ekonomiska effekterna av det tydligt för alla supportrar, som vill bry sig. Möjligheterna för supportrar och andra intressenter att se hur verksamheten bedrivs har vuxit rejält under de senaste åren och det ställer också höga krav på föreningens företrädare att dels leverera glasklar redovisning, men framförallt att ta långsiktiga beslut som driver föreningens omsättning framåt på ett kostnadseffektivt sätt. Det här är bra på många sätt och möjligheterna att på 1980-talsvis föra supportrar bakom ljuset i spektakulära värvningskampanjer, under flera år, utan finansiell uppbackning blir ganska liten.

Innan jag tar tag i EIÖ ABs årsredovisning kan det vara värt att nämna att även den ideella föreningen Modo Hockeyklubb i praktiken numera omfattas av samma redovisningsskyldighet som arenabolaget, då föreningen passerade 50 miljoner i omsättning för 3 år sedan och numera också har en balansomslutning på mer än 25 miljoner kronor, vilket innebär att den är skyldig att avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. Vilket då också fått till följd att årsredovisningen som finns att hämta på modohockey.se heter just "Årsredovisning" på försättsbladet och inte "Verksamhetsberättelse" längre.

Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB, 2006-05-01 till 2007-04-30
(fastställd 2007-10-29)

Jämför man årets ÅR för EIÖ AB med fjolårets är det framförallt layout och textmässig information som har höjt sig flera snäpp. Vi får välskrivna och informativa texter från Anders Källström, Jerry Häggström, arenachef Bengt Hedin, restaurangchef Patrik Nordkvist samt evenemangsansvarige Nicke Andersson. Texterna lämnar mig med det enda frågetecknet - varför skriver inte dessa människor oftare om sina arbetsuppgifter på hemsidan? I en sådan verksamhet som MoDo är idag blir det organisatoriska arbetet hela tiden mer intressant, jag begär då inte att man ska röja strategiskt och operativt viktig information - hade det bara handlat om avslutade händelser i styrelserum och eftertänk kring investeringar skulle det också vara av intresse. Människorna ifråga kan ju skriva texter - varför då inte utnyttja detta till hemsidan?

Förvaltningsberättelse

En stor händelse efter räkenskapsårets slut är givetvis att MoDo HK i juni 2007 förvärvade Forspro ABs återstående 41,7% av aktierna i EIÖ AB. Swedbank Arenas drift, intjäningsförmåga och kostnadseffektivitet är därmed numera uppdrag som helt och hållet handlar om att tillfredsställa medlemmarnas (och övriga supportrars + intressenters) önskemål. Föreningen var vår sedan tidigare, numera är även en av Nordens vackraste och mest kassagenererande arenapjäser det.

Tack för det, Peter Forsberg! Det kan inte sägas nog många gånger.

Arenabolaget tjänar huvudsakligen sina pengar på uthyrning av lokalerna för evenemang, uthyrning av loger samt restaurangverksamheten. Under året har 38 loger varit uthyrda (38*250tkr = 9,5 mkr) vilket ökar till nästa (nuvarande) säsong, upp till 40 loger (10 mkr).

EIÖ ABs omsättning uppgick till 42,1 mkr totalt och jämför vi detta med siffran för hela koncernen från föreningens årsredovisning (130,2 mkr) och använder oss av föreningens omsättningssiffra (94,9 mkr) kan vi se att totalsiffrorna skiljer sig med:

(94,9 mkr + 42,1 mkr) - 130,2 mkr = 6,8 mkr

Denna siffra handlar alltså troligen till största del om föreningens driftsbidrag/hyra* till arenabolaget, för att få arenabolagets ekonomi att gå så nära plus minus/noll som möjligt, samtidigt som föreningen givetvis ska få så stor del av koncernens omsättning som möjligt ner i sin kassakista, utan att underfinansiera nya investeringar i arenan. EIÖ ABs vinst under året blev ju i slutändan blygsamma 39 300 kr, samtidigt som föreningen redovisade en vinst på 13 miljoner kronor.

Är du inte inläst på koncernredovisning är det alltså så att man ska eliminera "koncerninterna" affärer i en koncernredovisning, och därför ser alltså koncernens (MoDo+Arenabolaget) omsättning ut att vara mindre än summan av de båda bolagens omsättningar - men faktum är ju att dessa transaktioner inte påverkar koncernens sammanlagda ställning, därför ska de inte heller tas med i koncernredovisningen. Å andra sidan ger detta oss supportrar en möjlighet att se (på ett ungefär) hur mycket pengar som arenan har krävt i "hyra" av hockeyföreningen, för att driva sin verksamhet och genomföra sina investeringar samt underhåll.

Skojigt och informativt!

Skojigt är det också att arenabolagets anställda har vuxit från 1 person till 28 personer under räkenskapsåret. Det känns tryggt, samtidigt som personalkostnaderna på 9,8 mkr för dessa anställda inte känns helt korrekta att använda som en jämförelse för kommande år, då flera av dessa 28 säkerligen inte har varit anställda under hela räkenskapsåret. Här kommer kostnaderna att öka även om inte fler personer anställs under nuvarande räkenskapsår.

Resultaträkning

En hel del siffror har jag väl redan hunnit beröra, men något av ett frågetecken blir posten "övriga externa kostnader" som vuxit från 0,4 mkr till 13,2 mkr på ett år. Det är sådant här som jag tycker att herrar Häggström/Zackrisson skulle kunna ta och knåpa ihop några rader om på hemsidan lite nu och då. Inte för att jag tror att det rör sig om taskig kostnadskontroll, men det är intressant att se var pengarna behövs någonstans i en så här kraftigt växande organisation.

En mycket intressant siffra är posten "Räntekostnader och liknande resultatposter" vilket ju egentligen handlar om priset för att få ha roligt i Swedbank Arena istället för att fortsätta komma närmare Allsvenskan genom att spela i Kempehallen. Cirka 6,6 mkr betalade bolaget i räntekostnader för arenan under året. Gör man den vågade gissningen att majoriteten av dessa kostnader är direkt hänförliga till bygget av hallen så kan vi räkna ut en genomsnittlig räntesats under räkenskapsåret för våra skulder på den (ca 175 mkr)

6,6 mkr/175 mkr = 3,8%

Det här nämnde jag ifjol, men att avgöra om 3,8% i genomsnittlig räntesats är bra eller dåligt för den här typen av byggnad i nuvarande ränteläge är mycket svårt att säga och utanför mitt kompentensområde. Jag hade gillat den räntesatsen på mitt bostadsrättslån i alla fall. I övrigt så verkar man ha ganska bra låneavtal med bankerna - jag minns att jag räknade ut en genomsnittlig räntesats på MoDos officiella forum ifjol och hamnade på cirka 3,7%. Tydligen har man alltså lyckats binda räntorna på åtminstone några år, vilket är mycket smidigt gjort med tanke på den räntetopp vi just nu upplever.

Men jag skulle vilja se Roland Zackrisson bekräfta eller förneka mina påståenden, här närmast ovanför, innan jag säger att detta är en fullständig och komplett sanning om räntekostnaderna.

Balansräkning

Så drar vi ett streck och kan därmed komma in på den intressanta amorteringsfrågan. Det är viktigt att man inte ser på amorteringar som en "kostnad", utan istället är det ju en fråga om investeringar i arenans intjäningsförmåga. Amorteringarna sänker räntekostnaderna och minskar våra skulder. Å andra sidan begränsar de självklart i viss mån möjligheten att lägga pengar på spelartruppen.

I balansräkningen och not 5 ser vi att amorteringen under det här året och de kommande fem åren är cirka 5,7 mkr/år, vilket ger en total återbetalningstid på ungefär 32 år om nuvarande återbetalningstakt följs varje år. Det är ganska exakt samma återbetalningstid som för Öresundsbron, för övrigt.

Huruvida arenabolaget har möjlighet att öka/minska sina amorteringar och om det föreligger några sådana ambitioner just nu skulle också vara intressant att höra ifrån föreningens sida.

Skuldbiten är ju också lite rolig bara genom att skriva ut den totala skulden i siffror: 175 159 159 kronor, varav 5 691 208 kronor amorterades av under år 2007. Någonstans här börjar ju ystra TIKar vifta på svansen och känna vittring av en spricka i fasaden, samtidigt som man hänvisar till att E.On Arena numera är skuld- och därmed ränte- samt amorteringsfri. Vad man missar i ett sådant resonemang är ju trots allt att MoDo har investerat i en intjäningsförmåga som är mycket större, vi har en byggnad som är värd 166 649 185 kronor enligt redovisningen, men självklart mycket mer än så om vi talar ren intjäningsförmåga. Redan under det första året genererade den en vinst på 13 mkr för föreningen efter att räntor och amorteringar klarats av och den har då en ekonomisk avskrivningstid på 40 år. Den med matematisk analysförmåga på grundskolenivå förstår därmed också att utmaningen för MoDo handlar om att bibehålla och helst öka arenans intjäningsförmåga, inte att oroa sig för amorteringar och räntekostnader som ligger högre än för en arena med en mycket lägre intjäningsförmåga i de södra delarna av länet.

I övrigt...

*Så lämnades en ren revisionsberättelse för årsredovisningen även i år av KPMGs Lena Engblom Eriksson.

*Så plockar våra styrelseledmöter inte ut något arvode för sina uppdrag i EIÖ AB. Hedersknyfflar!

*Så ska jag ju ändra stavningen av Kent Forsberg i alla sammanhang på modohjerta.com till "Kenth Forsberg", eftersom han heter så.

Som vanligt är det fritt fram att påpeka felaktigheter och missar i kommentarsfunktionen, en årsredovisning kan ju trots allt läsas på flera sätt, med fokus på olika aspekter. Det finns oändligt mycket att kommentera i de här sammanhangen och en sak som jag sparar till ett kommande inlägg är en kombinerad intäkts/risk-analys.

Jag har aldrig haft roligare på Internet än vad jag har just nu...

*= Termen "driftsbidrag/hyra" är förenklad och något missvisande, i verkligheten är 3,7 mkr hänförliga till övriga externa kostnader inom koncernen och 3,1 mkr hänförliga till materialkostnader inom koncernen, men i praktiken rör det sig om pengar från föreningen som gått in i arenabolagets omsättning.
5 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för en underbar analys Alfred!

Björn W sa...

bisterfinnen: Man tackar för det, och jag laddar såklart för fler inlägg som lukt päning.

Anonym sa...

Kjell-Rune vs Friedman

…skulle kunna vara rubrik, kanske allt för långsökt men lagom nördigt…

Jag har en fråga till herr Awful. Titeln ”Ryskt bensin i blodet” som publicerades på din blogg den 18:e januari. Anspelar den på Docent döds gamla låt ”Bensin i blodet”? Om så är fallet tycker jag att det går i GABBA:ns tecken, vilket är samma som sex (6) getingar.

http://www.youtube.com/watch?v=JIfSwMo1s2w

Trevlig analys av ekonomin, personligen hänger jag inte riktigt med i terminologin. Man kan säga att jag förstår bokstäver bättre än siffror. Det ska bli skoj att se var vi hamnar efter denna säsong. Tar vi oss förbi kvarten skulle det inte förvåna om vi toppar fjolårets fantastiskt fina siffror.

Det ser ut som att vi byggt för få och för små sportbarer, trots att de är elitseriens mest tilltagna. Vem hade kunnat förutspå denna utveckling? Restaurangen tycks också vara för liten med tanke på beläggningen.

Det är bara att konstatera att produkten MODO är ytterst attraktiv…

Anonym sa...

Oj, mitt namn föll bort, jag brukar kallas för hellge...

Björn W sa...

hellge: Visst var det Docent Död, för övrigt har jag ju tidigare använt "Förbannat Kallt" som rubrik för texten om IFK Nylands SM-slutspel 1942 på modohjerta.com. Förbannat kallt skulle man ju lätt kunna knycka melodi och lite text-idéer från, för en ny derby-ramsa.

De har ishall
Fast byn är förbannat kall.
De har Pär Styf.
Fast man står inte alls upp.
Jag har kärlek.
Någon annanstans.

Säg gärna vad det är för fraser som jag inte lyckas förklara i inlägget, så kan jag ju utveckla dem vid något lämpligt tillfälle.