torsdag 1 mars 2007

23. What do you do for (our) money, honey?

Själv har jag haft en del obesvarade frågetecken kring hur ägandebilden, organisationen och finansieringen runt Swedbank Arena och framför allt arenabolaget "Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB" ser ut. Som tur är handlar det ju dock om ett aktiebolag med (förhållandevis) tydlig lagstiftning om hur verksamheten ska redovisas. Årsredovisningarna är offentliga handlingar, och er Alfred tog därför helt enkelt och grävde fram årsredovisningarna för arenabolagets 2 första räkenskapsår.

Årsredovisningen för perioden 2003-2004 finns här, och den än så länge mest intressanta, för 2005, finns här.

Hur man läser en årsredovisning, och vad man väljer att fokusera på ligger självklart till en del i betraktarens ögon, men jag ger ändå några kommentarer till redovisningen 2005, kanske framför allt för den som inte orkar/har lust att läsa dokumenten själv.

Allmänt om verksamheten

Här får vi alltså svart på vitt när det gäller ägarstrukturen, MoDo (eller rättare sagt: dess medlemmar) äger 58,7% av arenabolaget och Forspro AB äger resterande 41,3%. Med andra ord stämmer detta bra ihop med den den summa som MoDo HK satte av till köp av aktier under verksamhetsåret 2004-05, enligt verksamhetsberättelsen (3,4 mkr). De resterande 122 000 kronorna får man anta att de satts in i bolaget vid ett tidigare eller senare tillfälle.

36 av de 38 loger som vikts för långtidsuthyrning var sålda vid tillfället (30/4, 2006), vilket gör att vi kan räkna med en helt säker intäkt på 9 mkr från denna verksamhet (minus eventuella rabatter), men att det har sålts fler loger sedan bokslutstillfället behöver man ju inte besöka många matcher i Swedbank Arena för att få klart för sig.

Resultaträkning, m.h.a. noter

Inte så värst mycket att orda om när man inte har tillgång till verifikationer. Ur posten "övriga externa kostnader" på 358 985 kronor får vi endast veta att 18 600 härrör sig till revisorsarvodet, de övriga 340 000 kronorna kan handla om allt från marknadsföring, konsultarvoden till snittar & bubbel vid representation etc. Vi vet helt enkelt inte, men å andra sidan låter det inte som en orimligt hög siffra heller. När det gäller personalkostnader blir det lite knepigare, man tänker sig ju att Jerry Häggström som VD borde vara den enda person som hittills varit anställd, men enligt redovisningen har ingen lön betalats ut till VD-posten, utan det är någon annan som fått detta. Bengt Hedin? Återigen handlar det dock inte om höga summor, i alla fall inte för tjänstemannaarbete i Sverige.

Balansräkning, m.h.a. noter

Det totala aktiekapitalet är alltså 6 mkr, vilket kan tyckas lågt, men också ska ställas i relation till det risktagande arenan faktiskt var i ursprungsskedet. När vi kommer till punkten skulder blir det riktigt intressant, då vi dels ser att de totala skulderna i utgången av april 2006 hade nått sin topp (får man hoppas) på 141 850 000 kr till olika kreditinstittut, samt 13 ooo ooo kr till övriga, vilket ger totala skulder på 154 850 000 kr. Det intressanta är nu såklart inte denna siffra, med alla dess nollor, utan snarare amorteringstakten och räntekostnaderna. I not 5 kan vi då läsa den ganska trevliga siffran att det är endast 24 068 490 kr som ska amorteras av under de första fem åren enligt ordinarie avbetalningsplan. Alltså ett snitt på ca. 4,8 miljoner kronor per år, vilket i nuvarande situation ger goda utrymmen för antingen högre amorteringar än planerat eller höga utdelningar till aktieägarna och därmed ett bättre hockeylag och/eller en snyggare mediakub. Kort och gott så kan man säga att långivarna till arenabolaget antingen varit snälla eller underskattat arenans intjäningsförmåga. Inte för att det går någon nöd på de svenska bankerna, men ändå...

I övrigt kan vi se att:
*(Det färdigställda) värdet av arenan den 30/4 uppgick till 157 137 254 kronor.
*Ett evenemang i samma storleksklass som invigningen drar in häftiga bruttointäkter. Redan i slutet av april uppgick biljettförsäljningen till detta evenemang till 539 341 kr (vilket säkert inte var i närheten av hela kvällens bruttointäkter i sin tur).
*KPMG lämnat rena revisionsberättelser för de 2 första räkenskapsåren.

Missade jag något? Påpeka det i så fall.




2 kommentarer:

Anonym sa...

En sak att tänka på med den låga amorteringstakten är att räntekostnaderna kan bli rätt höga varje år då den totala lånesummen inte minskar i högre takt än 5 mkr per år.

Björn W sa...

Exakt, jag har dock valt att inte dra några slutsatser om räntekostnaderna innan nästa årsredovisning kommer eller vi får en sifferuppgift av Häggström & co.