onsdag 20 september 2006

13. Helpensionering för herrskapet Persson-Steen?

En elak bihåleåkomma däckade mig tidigare på kvällen och gav mig två extra sömntimmar innan sömnpillret i e.on Arena, vilket nu lämnat mig med några vakna timmar i bonus. Lite slösurfning gjorde att jag antagligen var bland de första procenten i det här landet som fick se nyheten som helt drunknat i valbevakningen. Det är nu helt uppenbart hur nära det egentligen är att Systembolaget faller, 156 år efter att det första "bolaget" i Falun öppnades och 51 år efter att det fick ett slutligt nationellt monopol på försäljningen.

Självklart har den här situationen en mängd bottnar, och visst är Systembolaget rent utbudsmässigt Europas bästa kedja av alkoholbutiker, men att beskedet kommer att komma som ett abrupt uppvaknande för den naiva och nationalstatskramande svenska nykterhetsrörelsen är inget som jag ser som negativt. Vad Sverige, med sin tradition av hårdsupande behöver i detta läge är inte en stark totalnykterhetsrörelse med alla sina ideologiska bindningar, utan densamma måste i mån av att det verkligen finns pragmatiska krafter inom den, ställa om till att vara en rörelse för minskad totalkonsumtion i hela Europa. Med effektiv marknadsföring och ett öppet sinne finns faktiskt möjlighet att sprida goda svenska idéer om alkoholhantering till resten av Europa. Anledningen till att möjligheten finns är helt enkelt för att det hela är en fråga om produktivitet i både privat och offentlig sektor, och i grund och botten dessutom handlar om ett mer effektivt nyttjande av skatteresurser. Europa har helt enkelt inte råd att dricka så mycket som det gör idag om man vill konkurrera om jobben och behålla sina starka (i ett globalt perspektiv) sociala skyddsnät.

Men att det svenska monopolet faller och att dagens svenska nykterhetsrörelse får sig en kalldusch som heter duga är, som sagt, enbart av godo om så skulle bli fallet. Brasklappen hänger dock kvar ett tag till, luddiga folkhälsoskäl har EG-domstolen tagit hänsyn till tidigare.

Inga kommentarer: